ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : วุฒิกร (เสนอ) อัฐมี (โก๋)
ปีที่จบ : 2537   รุ่น : 10 3/12
อีเมล์ : wuttikorn.atmee@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตำแหน่ง : ดาบตำรวจ
ที่อยู่ที่ทำงาน

: กก.สส.บก.น2

วันที่บันทึกข้อมูล : 19 เม.ย. 2561,14:54 น.   หมายเลขไอพี : 49.229.77.126


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล