ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ทักษิณา สะโดอยู่ (เจน)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 25
อีเมล์ : somindy3390@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : AIA
ตำแหน่ง : ตัวแทนประกันชีวิต
ที่อยู่ที่ทำงาน

: อาคารจูเวลเลอรี่ เซ็นเตอร์ กทม.

วันที่บันทึกข้อมูล : 24 ก.ค. 2561,21:14 น.   หมายเลขไอพี : 49.229.70.111


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล