ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน ยินดีต้อนรับค่ะ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตาราสอบปลายภาค ภาคเรียนที่1/2560 29 ส.ค. 60
แบบฟอร์มพิมพ์ฎีกาผ้าป่า 19 ก.ค. 60
ตาราสอบกลางภาค ภาคเรียนที่1/2560 12 ก.ค. 60
ประกาศสอบราคาจ้างงานก่อสร้างเสาธงชาติและเสาธงคณะสี 12 ก.ค. 60
การพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 24 พ.ค. 60
มาตรการและแนวทางยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา 24 พ.ค. 60
จุดเน้นเชิงนโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 22 พ.ค. 60
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2560 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 11 พ.ค. 60
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2560 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 11 พ.ค. 60
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2560 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 11 พ.ค. 60
ข่าวการอบรมพัฒนา
ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรที่สนใจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 05 ก.ค. 60
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
    กันยายน 2560   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2
34567 8 9
10 11 12 13 14 1516
17 18 1920212223
2425 26 27 28 29 30
ปฏิทินกิจกรรม
01 ส.ค. 60 ถึง 04 ส.ค. 60
ซ่อมเสริม คะแนนก่อนหลังสอบกลางภาค
01 ส.ค. 60 ถึง
ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ
01 ส.ค. 60 ถึง 03 ส.ค. 60
กิจกรรมห้องสมุด
05 ส.ค. 60 ถึง
กิจกรรมสอนเสริมวันเสาร์ครั้งที่ 8
08 ส.ค. 60 ถึง
ประมวลคะแนนสอบกลางภาค 1/2560 (คะแนน 50 %)
10 ส.ค. 60 ถึง
ประชุมครูประจำเดือน
11 ส.ค. 60 ถึง
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
15 ส.ค. 60 ถึง 08 ก.ย. 60
เก็บคะแนน หลังสอบกลางภาค (ร.3)
19 ส.ค. 60 ถึง
กิจกรรมสอนเสริมวันเสาร์ครั้งที่ 9
21 ส.ค. 60 ถึง 25 ส.ค. 60
กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ
26 ส.ค. 60 ถึง
กิจกรรมสอนเสริมวันเสาร์ครั้งที่ 10
29 ส.ค. 60 ถึง 31 ส.ค. 60
กิจกรรมจัดสรรงบประมาณ (ปีงบประมาณ2561)
02 ก.ย. 60 ถึง
กิจกรรมสอนเสริมวันเสาร์ ครั้งที่11
08 ก.ย. 60 ถึง
กำหนดส่งงานวันสุดท้าย มส.60% , มส.80%
11 ก.ย. 60 ถึง
ส่งคะแนน ร.1, ร.2,ร.3
12 ก.ย. 60 ถึง 15 ก.ย. 60
สอบนอกตาราง
13 ก.ย. 60 ถึง
ประชุมครูประจำเดือน
14 ก.ย. 60 ถึง
อนุมัติ มส.80%
18 ก.ย. 60 ถึง 25 ก.ย. 60
สอบปลายภาค 1/2560
26 ก.ย. 60 ถึง 27 ก.ย. 60
กิจกรรมค่ายภาษาญี่ปุ่นและภาษาฝรั่งเศส
27 ก.ย. 60 ถึง
ประมวลผลคะแนน (9.00น.)
29 ก.ย. 60 ถึง
ประกาศผลติด (0,ร,มส,มผ)
รายชื่อศิษย์เก่า