ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน ยินดีต้อนรับค่ะ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปกแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน 07 ส.ค. 62
แฟ้มสะสมผลงานสำหรับนักเรียน 07 ส.ค. 62
ปฎิทินปฎิบัติงาน ประจาปีการศึกษา 2562 17 มิ.ย. 62
ตารางเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชั้นม.๖ 07 พ.ค. 62
ตารางเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชั้นม.๕ 07 พ.ค. 62
ตารางเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชั้นม.๔ 07 พ.ค. 62
ตารางเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชั้นม.๓ 07 พ.ค. 62
ตารางเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชั้นม.๒ 07 พ.ค. 62
ตารางเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชั้นม.๑ 07 พ.ค. 62
ภาพกิจกรรม
งานประกันคุณภาพการศึกษา
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 2561
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
1.โครงสร้างหน่วยงาน 02 ก.ค. 62
2.ข้อมูลผู้บริหาร 02 ก.ค. 62
3.อำนาจหน้าที่ 02 ก.ค. 62
4.แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 02 ก.ค. 62
5.ข้อมูลการติดต่อ 02 ก.ค. 62
6.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 02 ก.ค. 62
7.ข่าวประชาสัมพันธ์ 02 ก.ค. 62
8.Q&A 02 ก.ค. 62
9.Social Network 02 ก.ค. 62
10.แผนปฏิบัติราชการประจำปี 02 ก.ค. 62
ข่าวการศึกษา
    สิงหาคม 2562   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    12 3
4 5 67 8 9 10
1112 13 14 15 16 17
18 19 20212223 24
25 26 27282930 31
ปฏิทินกิจกรรม
03 ส.ค. 62 ถึง
กิจกรรมสอนเสริมวันเสาร์ ครั้งที่ 9
05 ส.ค. 62 ถึง 09 ส.ค. 62
กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการเนื่องในวันวิทยาศาสตร
05 ส.ค. 62 ถึง
ประมวลผลคะแนนสอบกลางภาค 1/2562 ( คะแนน 50 %)
05 ส.ค. 62 ถึง 09 ส.ค. 62
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ( 5 - 9 สิงหาคม )
08 ส.ค. 62 ถึง
รายงานผลการประมวลคะแนนกลางภาค 1/2562 แจ้งผู้ปกครองนักเรียน
09 ส.ค. 62 ถึง
กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา/วันแม่แห่งชาติ
10 ส.ค. 62 ถึง
กิจกรรมสอนเสริมวันเสาร์ ครั้งที่ 10
13 ส.ค. 62 ถึง
ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ
14 ส.ค. 62 ถึง
ประชุมครูประจ าเดือน
16 ส.ค. 62 ถึง
กิจกรรมงานวันวิทยาศาสตร์
19 ส.ค. 62 ถึง 23 ส.ค. 62
กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ
24 ส.ค. 62 ถึง
กิจกรรมสอนเสริมวันเสาร์ ครั้งที่ 11
26 ส.ค. 62 ถึง 28 ส.ค. 62
กิจกรรมจัดสรรงบประมาณ (ปีงบประมาณ 2563)
26 ส.ค. 62 ถึง 30 ส.ค. 62
กิจกรรมแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
31 ส.ค. 62 ถึง
กิจกรรมสอนเสริมวันเสาร์ ครั้งที่ 12
03 ก.ย. 62 ถึง
ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ
07 ก.ย. 62 ถึง
กิจกรรมแก้คะแนนความประพฤติ
09 ก.ย. 62 ถึง 13 ก.ย. 62
สอบนอกตาราง
09 ก.ย. 62 ถึง 13 ก.ย. 62
ก าหนดส่งงานวันสุดท้าย / ครูประจ าวิชา ส่ง มส. 60%, มส. 80 % นักเรียนยื่นซ่อมคะแนนความประพฤติ (9 -13 กันยายน 2562)
11 ก.ย. 62 ถึง
ส่งคะแนน ร.1, ร.2, ร.3 / สอบนอกตาราง ( 9-13 ก.ย. 62)
12 ก.ย. 62 ถึง
นักเรียนยื่นค าร้องขอสอบ (มส. 80 %)
13 ก.ย. 62 ถึง
กิจกรรมมุฑิตาคารวะ (นักเรียน)
16 ก.ย. 62 ถึง 24 ก.ย. 62
สอบปลายภาค 1/2562
25 ก.ย. 62 ถึง
ปิดระบบ 16.30 น. (คะแนน ร.1 – ร.3)
26 ก.ย. 62 ถึง
ประมวลผลคะแนน (09.00 น.)
27 ก.ย. 62 ถึง
กิจกรรมมุฑิตาคารวะ (ครู)
30 ก.ย. 62 ถึง 04 ต.ค. 62
สอบแก้ตัวครั้งที่ 1
30 ก.ย. 62 ถึง
ประกาศผลติด ( 0, ร, มส, มผ) เวลา 08.30 น. ณ ห้องโฮมรูม “นักเรียนทุกคนต้องมาฟังผลสอบ” สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ( ตามตาราง)
รายชื่อศิษย์เก่า