ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน ยินดีต้อนรับค่ะ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฎิทินปฎิบัติงาน ประจาปีการศึกษา 2562 17 มิ.ย. 62
ตารางเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชั้นม.๖ 07 พ.ค. 62
ตารางเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชั้นม.๕ 07 พ.ค. 62
ตารางเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชั้นม.๔ 07 พ.ค. 62
ตารางเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชั้นม.๓ 07 พ.ค. 62
ตารางเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชั้นม.๒ 07 พ.ค. 62
ตารางเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชั้นม.๑ 07 พ.ค. 62
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
1.โครงสร้างหน่วยงาน 02 ก.ค. 62
2.ข้อมูลผู้บริหาร 02 ก.ค. 62
3.อำนาจหน้าที่ 02 ก.ค. 62
4.แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 02 ก.ค. 62
5.ข้อมูลการติดต่อ 02 ก.ค. 62
6.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 02 ก.ค. 62
7.ข่าวประชาสัมพันธ์ 02 ก.ค. 62
8.Q&A 02 ก.ค. 62
9.Social Network 02 ก.ค. 62
10.แผนปฏิบัติราชการประจำปี 02 ก.ค. 62
งานประกันคุณภาพการศึกษา
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 2561
ข่าวการศึกษา
    กรกฏาคม 2562   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 34 5 6
7 8 91011 12 13
1415 16 17 18 19 20
21222324 25 2627
28 29 3031   
ปฏิทินกิจกรรม
01 ก.ค. 62 ถึง 05 ก.ค. 62
กิจกรรมประกวดมารยาทไทย ม.1 –ม.6
02 ก.ค. 62 ถึง
ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ
05 ก.ค. 62 ถึง
กิจกรรมบริจาคโลหิต
06 ก.ค. 62 ถึง
กิจกรรมสอนเสริมวันเสาร์ ครั้งที่ 6
08 ก.ค. 62 ถึง 12 ก.ค. 62
สอบนอกตาราง บันทึกคะแนนกลางภาค (ร.2)
12 ก.ค. 62 ถึง
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
13 ก.ค. 62 ถึง
กิจกรรมสอนเสริมวันเสาร์ ครั้งที่ 7
16 ก.ค. 62 ถึง
วันอาสาฬหบูชา
17 ก.ค. 62 ถึง
วันเข้าพรรษา
18 ก.ค. 62 ถึง 24 ก.ค. 62
สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2562
20 ก.ค. 62 ถึง
กิจกรรมสอนเสริมวันเสาร์ ครั้งที่ 8
25 ก.ค. 62 ถึง 02 ส.ค. 62
ซ่อมเสริม คะแนนก่อนกลางภาคและกลางภาค
28 ก.ค. 62 ถึง
วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
29 ก.ค. 62 ถึง
ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
03 ส.ค. 62 ถึง
กิจกรรมสอนเสริมวันเสาร์ ครั้งที่ 9
05 ส.ค. 62 ถึง 09 ส.ค. 62
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ( 5 - 9 สิงหาคม )
05 ส.ค. 62 ถึง 09 ส.ค. 62
กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการเนื่องในวันวิทยาศาสตร
05 ส.ค. 62 ถึง
ประมวลผลคะแนนสอบกลางภาค 1/2562 ( คะแนน 50 %)
08 ส.ค. 62 ถึง
รายงานผลการประมวลคะแนนกลางภาค 1/2562 แจ้งผู้ปกครองนักเรียน
09 ส.ค. 62 ถึง
กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา/วันแม่แห่งชาติ
10 ส.ค. 62 ถึง
กิจกรรมสอนเสริมวันเสาร์ ครั้งที่ 10
13 ส.ค. 62 ถึง
ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ
14 ส.ค. 62 ถึง
ประชุมครูประจ าเดือน
16 ส.ค. 62 ถึง
กิจกรรมงานวันวิทยาศาสตร์
19 ส.ค. 62 ถึง 23 ส.ค. 62
กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ
24 ส.ค. 62 ถึง
กิจกรรมสอนเสริมวันเสาร์ ครั้งที่ 11
26 ส.ค. 62 ถึง 28 ส.ค. 62
กิจกรรมจัดสรรงบประมาณ (ปีงบประมาณ 2563)
26 ส.ค. 62 ถึง 30 ส.ค. 62
กิจกรรมแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
31 ส.ค. 62 ถึง
กิจกรรมสอนเสริมวันเสาร์ ครั้งที่ 12
รายชื่อศิษย์เก่า