ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่2/2560 (อ่าน 37) 14 ธ.ค. 60
Beginning Production/ครูและนักเรียนแกนนำสถานศึกษาพอเพียง (อ่าน 61) 28 พ.ย. 60
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 546) 27 ต.ค. 60
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (อ่าน 589) 27 ต.ค. 60
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 603) 27 ต.ค. 60
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 480) 27 ต.ค. 60
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (อ่าน 398) 27 ต.ค. 60
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 373) 27 ต.ค. 60
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 ตำแหน่ง (อ่าน 167) 08 ต.ค. 60
ค่มือการใช้งาน Logbookสําหรับข้าราชการครูสายงานการสอน เพื่อขอประเมินวิทยฐานะ (อ่าน 134) 03 ต.ค. 60
ตาราสอบปลายภาค ภาคเรียนที่1/2560 (อ่าน 790) 29 ส.ค. 60
แบบฟอร์มพิมพ์ฎีกาผ้าป่า (อ่าน 366) 19 ก.ค. 60
ตาราสอบกลางภาค ภาคเรียนที่1/2560 (อ่าน 657) 12 ก.ค. 60
ประกาศสอบราคาจ้างงานก่อสร้างเสาธงชาติและเสาธงคณะสี (อ่าน 336) 12 ก.ค. 60
การพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 357) 24 พ.ค. 60
มาตรการและแนวทางยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา (อ่าน 369) 24 พ.ค. 60
จุดเน้นเชิงนโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (อ่าน 292) 22 พ.ค. 60
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2560 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 851) 11 พ.ค. 60
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2560 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (อ่าน 825) 11 พ.ค. 60
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2560 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 864) 11 พ.ค. 60
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2560 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 1091) 11 พ.ค. 60
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2560 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (อ่าน 1039) 11 พ.ค. 60
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2560 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 1184) 11 พ.ค. 60
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 ปีการศึกษา 2560 (ฉบับแก้ไข) (อ่าน 879) 02 พ.ค. 60
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 885) 25 เม.ย. 60
ประกาศยื่นซองเสนอราคาการบริการเครื่องดื่ม ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 434) 25 เม.ย. 60
ประกาศยื่นซองเสนอราคาดำเนินการจำหน่ายไอศกรีม (อ่าน 272) 25 เม.ย. 60
ประกาศยื่นซองเสนอราคาดำเนินการจำหน่ายอาหารว่างและอาหารจานด่วน ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 241) 25 เม.ย. 60
ประกาศยื่นซองเสนอราคาดำเนินงานร้านค้าสัวสดิการ ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 227) 25 เม.ย. 60
ประกาศยื่นซองเสนอราคาดำเนินงานร้านถ่ายเอกสาร (อ่าน 215) 25 เม.ย. 60
ประกาศแจ้งห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1887) 13 เม.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 3125) 10 เม.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 (อ่าน 1268) 05 เม.ย. 60
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาดโรงอาหาร 4 ตำแหน่ง (อ่าน 308) 01 เม.ย. 60
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (อ่าน 257) 01 เม.ย. 60
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เจ้าหน้าที่สำนักงาน) (อ่าน 310) 01 เม.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ประเภทความสามารถพิเศษ (อ่าน 531) 30 มี.ค. 60
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 7 ตำแหน่ง (เจ้าหน้าที่สำนักงาน) (อ่าน 469) 16 มี.ค. 60
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 11 ตำแหน่ง (อ่าน 370) 16 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ห้องพิเศษ (EP) (อ่าน 932) 08 มี.ค. 60