ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง สรรหาผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการในโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน (อ่าน 32) 19 ก.พ. 63
เรื่อง กำหนดเกณฑ์มาตรฐานทดสอบความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 152) 25 ม.ค. 63
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับม.1 โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ EP ปีการศึกษา2563 (อ่าน 224) 25 ม.ค. 63
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับม.1และม.4 ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 385) 25 ม.ค. 63
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 (อ่าน 558) 16 ธ.ค. 62
ใบรายชื่อนักเรียนวิชาหน้าที่พลเมือง ภาคเรียนที่ 2/2562 (อ่าน 476) 15 พ.ย. 62
แบบฟอร์มและคู่มือการให้คะแนนวิชาหน้าที่พลเมือง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 295) 15 พ.ย. 62
ตารางเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชั้นม.๑ (อ่าน 641) 24 ต.ค. 62
ตารางเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชั้นม.๒ (อ่าน 685) 24 ต.ค. 62
ตารางเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชั้นม.๓ (อ่าน 849) 24 ต.ค. 62
ตารางเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชั้นม.๔ (อ่าน 911) 24 ต.ค. 62
ตารางเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชั้นม.๕ (อ่าน 709) 24 ต.ค. 62
ตารางเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชั้นม.๖ (อ่าน 648) 24 ต.ค. 62
ปกแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน (อ่าน 49) 07 ส.ค. 62
แฟ้มสะสมผลงานสำหรับนักเรียน (อ่าน 660) 07 ส.ค. 62
ปฎิทินปฎิบัติงาน ประจาปีการศึกษา 2562 (อ่าน 974) 17 มิ.ย. 62
ตารางเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชั้นม.๖ (อ่าน 1647) 07 พ.ค. 62
ตารางเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชั้นม.๕ (อ่าน 1707) 07 พ.ค. 62
ตารางเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชั้นม.๔ (อ่าน 1847) 07 พ.ค. 62
ตารางเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชั้นม.๓ (อ่าน 1756) 07 พ.ค. 62
ตารางเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชั้นม.๒ (อ่าน 1766) 07 พ.ค. 62
ตารางเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชั้นม.๑ (อ่าน 2973) 07 พ.ค. 62