ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 (รอบ 2) ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 112) 09 เม.ย. 62
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 (รอบ 2) ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 153) 09 เม.ย. 62
ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 (สำรอง) ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 343) 06 เม.ย. 62
ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 (นอกเขต) ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 296) 06 เม.ย. 62
ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 (ในเขต) ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 287) 06 เม.ย. 62
ใบประกาศเรื่องรายชื่อผู้สอบติดสำรองการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2562 (อ่าน 405) 04 เม.ย. 62
ใบประกาศเรื่องรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2562 (อ่าน 349) 04 เม.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา2562 (อ่าน 486) 04 เม.ย. 62
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาการจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (อ่าน 155) 15 มี.ค. 62
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 111) 15 มี.ค. 62
ประกาศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (อ่าน 93) 15 มี.ค. 62
ประกวดราราจ้างครูต่างชาติเพื่อจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) (อ่าน 101) 15 มี.ค. 62
ประกาศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (อ่าน 88) 15 มี.ค. 62
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาการจ้างครูชาวต่างชาติเพื่อจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (อ่าน 97) 15 มี.ค. 62
แบบคำร้องของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ กรณีนักเรียนอาศัยและศึกษาอยู่จริงในเขตพื้นที่บริการ (อ่าน 354) 14 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 โครงการห้องเรียนพิเศษ (EP) (อ่าน 424) 12 มี.ค. 62
การประเมินเลื่อนเงินเดือนแบบใหม่ (อ่าน 309) 09 ม.ค. 62
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (อ่าน 274) 22 ธ.ค. 61
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 248) 22 ธ.ค. 61
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และหลังคา ด้วยวิธี (e-bidding) (อ่าน 300) 22 ธ.ค. 61
ประกาศ การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา ม.๑ ห้องเรียน English Program ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (อ่าน 579) 21 ธ.ค. 61
ประกาศ การคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (เดิม) ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (อ่าน 707) 21 ธ.ค. 61
การกรอกข้อมูลระบบสารสนเทศ 4.0 นักเรียน (อ่าน 4073) 13 ก.ค. 61
การกรอกข้อมูลระบบสารสนเทศ 4.0_ครูที่ปรึกษา (อ่าน 655) 13 ก.ค. 61