ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งเลื่อนการรับระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1 และหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา ปพ.2 (อ่าน 28) 03 เม.ย. 63
ประกาศปิดสถานศึกษาและเลื่อนการรับสมัครนักเรียนด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 249) 18 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ม.4 (โควตา) (อ่าน 1069) 16 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาตาอ ม.1 English Program (อ่าน 337) 10 มี.ค. 63
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการเรียนและแก้ไขผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 301) 05 มี.ค. 63
มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID 2019 (อ่าน 184) 05 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน เรื่อง ผลการพิจารณาสรรหาผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการ (อ่าน 175) 03 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางดขน เรื่อง แจ้งเลื่อนการจัดกิจกรรม (อ่าน 159) 02 มี.ค. 63
หลักสูตรการป้องกันการทุจริต (อ่าน 6) 27 ก.พ. 63
ประกาศ เรื่อง สรรหาผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการในโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน (อ่าน 270) 19 ก.พ. 63
เอกสารการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1312) 15 ก.พ. 63
เรื่อง กำหนดเกณฑ์มาตรฐานทดสอบความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 276) 25 ม.ค. 63
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับม.1 โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ EP ปีการศึกษา2563 (อ่าน 411) 25 ม.ค. 63
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับม.1และม.4 ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 750) 25 ม.ค. 63
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 (อ่าน 690) 16 ธ.ค. 62
ใบรายชื่อนักเรียนวิชาหน้าที่พลเมือง ภาคเรียนที่ 2/2562 (อ่าน 546) 15 พ.ย. 62
แบบฟอร์มและคู่มือการให้คะแนนวิชาหน้าที่พลเมือง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 365) 15 พ.ย. 62
ตารางเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชั้นม.๑ (อ่าน 713) 24 ต.ค. 62
ตารางเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชั้นม.๒ (อ่าน 756) 24 ต.ค. 62
ตารางเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชั้นม.๓ (อ่าน 915) 24 ต.ค. 62
ตารางเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชั้นม.๔ (อ่าน 988) 24 ต.ค. 62
ตารางเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชั้นม.๕ (อ่าน 760) 24 ต.ค. 62
ตารางเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชั้นม.๖ (อ่าน 708) 24 ต.ค. 62
ปกแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน (อ่าน 63) 07 ส.ค. 62
แฟ้มสะสมผลงานสำหรับนักเรียน (อ่าน 702) 07 ส.ค. 62
ปฎิทินปฎิบัติงาน ประจาปีการศึกษา 2562 (อ่าน 1072) 17 มิ.ย. 62
ตารางเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชั้นม.๖ (อ่าน 1803) 07 พ.ค. 62
ตารางเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชั้นม.๕ (อ่าน 1871) 07 พ.ค. 62
ตารางเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชั้นม.๔ (อ่าน 2001) 07 พ.ค. 62
ตารางเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชั้นม.๓ (อ่าน 1922) 07 พ.ค. 62
ตารางเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชั้นม.๒ (อ่าน 1917) 07 พ.ค. 62
ตารางเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชั้นม.๑ (อ่าน 3152) 07 พ.ค. 62