ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 (ความสามารถพิเศษ)ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 66) 03 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 369) 24 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563 ห้องเรียนทั่วไป (อ่าน 617) 21 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563 ความสามารถด้านกีฬา (อ่าน 185) 21 พ.ค. 63
แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 331) 17 พ.ค. 63
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้น ม.1 (อ่าน 310) 14 พ.ค. 63
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้น ม.2 (อ่าน 1143) 14 พ.ค. 63
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้น ม.3 (อ่าน 1020) 14 พ.ค. 63
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้น ม.4 (อ่าน 849) 14 พ.ค. 63
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้น ม.5 (อ่าน 721) 14 พ.ค. 63
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้น ม.6 (อ่าน 708) 14 พ.ค. 63
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าเรียนต่อในระดับชั้น ม.4 (โควตา) ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 326) 09 พ.ค. 63
รายชื่อผู้สมัครเข้าเรียนต่อระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 614) 04 พ.ค. 63
รายชื่อผู้สมัครเข้าเรียนต่อระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 600) 03 พ.ค. 63
ประกาศ เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 442) 01 พ.ค. 63
ขั้นตอนการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 955) 29 เม.ย. 63
รายวิชาที่เปิดสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1156) 17 เม.ย. 63
แจ้งเลื่อนการรับระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1 และหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา ปพ.2 (อ่าน 412) 03 เม.ย. 63
ประกาศปิดสถานศึกษาและเลื่อนการรับสมัครนักเรียนด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 530) 18 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 English Program (อ่าน 545) 10 มี.ค. 63
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการเรียนและแก้ไขผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 494) 05 มี.ค. 63
มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID 2019 (อ่าน 356) 05 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน เรื่อง ผลการพิจารณาสรรหาผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการ (อ่าน 309) 03 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางดขน เรื่อง แจ้งเลื่อนการจัดกิจกรรม (อ่าน 327) 02 มี.ค. 63
หลักสูตรการป้องกันการทุจริต (อ่าน 14) 27 ก.พ. 63
ประกาศ เรื่อง สรรหาผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการในโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน (อ่าน 354) 19 ก.พ. 63
เอกสารการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1468) 15 ก.พ. 63
เรื่อง กำหนดเกณฑ์มาตรฐานทดสอบความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 343) 25 ม.ค. 63
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับม.1 โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ EP ปีการศึกษา2563 (อ่าน 483) 25 ม.ค. 63
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับม.1และม.4 ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1045) 25 ม.ค. 63
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 (อ่าน 779) 16 ธ.ค. 62
ใบรายชื่อนักเรียนวิชาหน้าที่พลเมือง ภาคเรียนที่ 2/2562 (อ่าน 655) 15 พ.ย. 62
แบบฟอร์มและคู่มือการให้คะแนนวิชาหน้าที่พลเมือง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 438) 15 พ.ย. 62
ตารางเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชั้นม.๑ (อ่าน 797) 24 ต.ค. 62
ตารางเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชั้นม.๒ (อ่าน 843) 24 ต.ค. 62
ตารางเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชั้นม.๓ (อ่าน 1000) 24 ต.ค. 62
ตารางเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชั้นม.๔ (อ่าน 1082) 24 ต.ค. 62
ตารางเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชั้นม.๕ (อ่าน 847) 24 ต.ค. 62
ตารางเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชั้นม.๖ (อ่าน 785) 24 ต.ค. 62
ปกแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน (อ่าน 169) 07 ส.ค. 62