ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ดร.เตือนใจ ปิ่นนิกร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ลิ้งค์น่าสนใจ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/05/2013
ปรับปรุง 23/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 1641563
Page Views 2995005
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางกาญจนา ณ นคร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางศิริพร พันธุ์นรา
ครู คศ.3

นายวีรสิทธิ์ เขมะวรรณา
ครู คศ.3

นางลดารัตน์ อุตสาห์ปัน
ครู คศ.3

นางสิริพร ศักดิ์ประเสริฐ
ครู คศ.3

นายสุรพันธ์ ตันมิ่ง
ครู คศ.3

นางจันทิกา ดวงสงศ์
ครู คศ.3

นายสุรยุทธ สิงห์ศิริ
ครู คศ.3

นางเปรมวดี สิงหพรหมวงศ์
ครู คศ.3

นายทินกร วัดจินดากุล
ครู คศ.2

นางสาวสุทัศศา นารอด
ครู คศ.1

นางรัชฎาพร สิงห์เริงฤทธิ์
ครู คศ.1

นางสาวอรทัย นาทาม
ครู คศ.1

นายสุริยะ กันวิเศษ
ครูผู้ช่วย

ว่าที่ร้อยอภิชาติ ศุภลักษณ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวศิวพร อรัญ
ครูผู้ช่วย