ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ดร.เตือนใจ ปิ่นนิกร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ลิ้งค์น่าสนใจ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/05/2013
ปรับปรุง 23/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 1641600
Page Views 2995042
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวศุชญา ผ่องอุดม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางอุไรวรรณ พันจินา
ครู คศ.3

นางงามพิศ โอทกานนท์
ครู คศ.3

นางยุพาภรณ์ ชัยชนะ
ครู คศ.3

นางอรุณรัตน์ ทองเสนา
ครู คศ.2

นางพัชรี ประจินต์
ครู คศ.2

นางสุดเอื้อม การสมทรัพย์
ครู คศ.2

นางสุภาภรณ์ วัธนจิตต์
ครู คศ.2

นางปาริชาติ เหมะสิขัณฑกะ
ครู คศ.1

นางสาวธิดารัตน์ นิลเพ็ชร
ครู คศ.1

นางสาวสิรินาถ มีทอง
ครู คศ.1

นางสาวโศศิษฐา ศรีสมบัติ
ครู คศ.1

นางสาวพัชรี น้อมระวี
ครูผู้ช่วย

นายธีรพงษ์ แปงอุต
ครูผู้ช่วย

นางสาวอภิญญา สมชอบ
ครูผู้ช่วย