ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเตรียมความพร้อมปรับพื้นฐานเพิ่มพูนความรู้ ปีการศึกษา 2567 📚ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 🗓วันที่ 29 เม.ย.-3 พ.ค. 2567