วิสัยทัศน์ในการที่จะปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

นายพนม สุมศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน