มีนาคม 23, 2022

Day

Department Contact Info

ติดต่อเรา

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
580 ซ.วัชรพล ถ.วัชรพล แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

เบอร์โทรศัพท์ 0-2948-0621
Email : rsbcenter@rsb.ac.th

Mon – Fri 8:00A.M. – 16:00P.M.

Social Info

Student Resources

Department Contact Info

ติดต่อเรา

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
580 ซ.วัชรพล ถ.วัชรพล แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร 10220

0-2948-0621
Email : rsbcenter@rsb.ac.th

Mon – Fri 8:00A.M. – 16:00P.M.

Social Info

Student Resources

Text Widget

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน  (Rattanakosinsompoch Bangkhen School)

Recent News

การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566
กุมภาพันธ์ 22, 2024
พิธีมอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีกับนักเรียนและครู ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ปีการศึกษา 2566
กุมภาพันธ์ 22, 2024
ติวฟิตพิชิต A-Level TCAS67 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
กุมภาพันธ์ 22, 2024