กำหนดการฝึกภาคสนาม นศท. ปี 3 ณ เขาชนไก่ จังหวัดกาญจนบุรี

Leave a Reply