กุมภาพันธ์ 6, 2023

Day

Department Contact Info

ติดต่อเรา

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
580 ซ.วัชรพล ถ.วัชรพล แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

เบอร์โทรศัพท์ 0-2948-0621
Email : rsbcenter@rsb.ac.th

Mon – Fri 8:00A.M. – 16:00P.M.

Social Info

Student Resources

Department Contact Info

ติดต่อเรา

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
580 ซ.วัชรพล ถ.วัชรพล แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร 10220

0-2948-0621
Email : rsbcenter@rsb.ac.th

Mon – Fri 8:00A.M. – 16:00P.M.

Social Info

Student Resources

Text Widget

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน  (Rattanakosinsompoch Bangkhen School)

Recent News

ประกาศโรงเรียน เรื่องปรับรูปแบบการเรียนกรณีพิเศษ 28 ธันวาคม 2566 และ 2 มกราคม 2567
ธันวาคม 7, 2023
หนังสือแจ้ง เรื่องการสอบธรรมศึกษาและการหยุดเรียนของนักเรียนที่ไม่ได้สมัครสอบ วันพฤหัสบดีที่7 ธันวาคม 2566
ธันวาคม 6, 2023
เชิญชวนนักเรียนร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะเนื่องในวันเอดส์โลก
ธันวาคม 2, 2023