มีนาคม 9, 2023

Day

Department Contact Info

ติดต่อเรา

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
580 ซ.วัชรพล ถ.วัชรพล แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

เบอร์โทรศัพท์ 0-2948-0621
Email : rsbcenter@rsb.ac.th

Mon – Fri 8:00A.M. – 16:00P.M.

Social Info

Student Resources

Department Contact Info

ติดต่อเรา

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
580 ซ.วัชรพล ถ.วัชรพล แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร 10220

0-2948-0621
Email : rsbcenter@rsb.ac.th

Mon – Fri 8:00A.M. – 16:00P.M.

Social Info

Student Resources

Text Widget

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน  (Rattanakosinsompoch Bangkhen School)

Recent News

รายละเอียดการเก็บเงินบำรุงการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2567
เมษายน 4, 2024
ประกาศโรงเรียนเปิดรับนักเรียนรอบพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567
เมษายน 3, 2024
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการนักเรียน 25-26,29 มีนาคม 2567
มีนาคม 25, 2024