พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566

Leave a Reply