กิจกรรมโรงเรียน

31พ.ค.

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2566

8:00 am - 5:00 pmโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
27พ.ค.

กิจกรรมเรียนเสริมพิเศษวันเสาร์ ม.1 ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2566

8:00 am - 5:00 pmโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
28เม.ย.

กิจกรรมเตรียมความพร้อม ม.4 ปีการศึกษา 2566 (วันที่ 5)

8:00 am - 4:00 pmโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
27เม.ย.

กิจกรรมเตรียมความพร้อม ม.4 ปีการศึกษา 2566 (วันที่ 4)

8:00 am - 4:00 pmโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
26เม.ย.

กิจกรรมเตรียมความพร้อม ม.4 ปีการศึกษา 2566 (วันที่ 3)

8:00 am - 4:00 pmโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
25เม.ย.

กิจกรรมเตรียมความพร้อม ม.4 ปีการศึกษา 2566 (วันที่ 2)

8:00 am - 4:00 pmโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
24เม.ย.

กิจกรรมเตรียมความพร้อม ม.4 ปีการศึกษา 2566 (วันที่ 1)

8:00 am - 4:00 pmโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน