กิจกรรมโรงเรียน

10ก.ย.

กิจกรรมเรียนเสริมวันเสาร์ ครั้งที่ 12

8:00 am - 5:00 pmโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน