กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาภาษาญี่ปุ่นและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับญี่ปุ่น

สิงหาคม 20, 2023 @ 8:00 am - สิงหาคม 20, 2024 @ 5:00 pm BMT