การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา (ปีงบประมาณ 2567-2570) และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2567

กันยายน 20, 2024 @ 8:00 am - กันยายน 20, 2025 @ 5:00 pm BMT