การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565

มีนาคม 1, 2024 @ 8:00 am - มีนาคม 1, 2025 @ 5:00 pm BMT