การประกวดแข่งขันนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่งสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร

สิงหาคม 16, 2024 @ 8:00 am - สิงหาคม 16, 2025 @ 5:00 pm BMT