การประชุมจดสรรงบประมาณ กลุ่มบริหารทั่วไป (ส่วนงาน) ปีงบประมาณ 2567

กันยายน 25, 2024 @ 8:00 am - กันยายน 25, 2025 @ 5:00 pm BMT