การประชุมจดสรรงบประมาณ กลุ่มบริหารวิชาการ (กลุ่มสาระการเรียนรู้) ปีงบประมาณ 2567

กันยายน 27, 2024 @ 8:00 am - กันยายน 27, 2025 @ 5:00 pm BMT