การประชุมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกรอบการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาแนวใหม่ พ.ศ.2567-2571

มกราคม 17, 2026 @ 8:00 am - มกราคม 17, 2027 @ 5:00 pm BMT