การประชุมเชิงปฏฺบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การมีส่วนร่วมในการยกระดับการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

กันยายน 26, 2024 @ 8:00 am - กันยายน 26, 2025 @ 5:00 pm BMT