การฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร (หญิง) ชั้นปีที่ 3

มกราคม 15, 2024 @ 8:00 am - มกราคม 15, 2025 @ 4:30 pm BMT