การฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 (ชาย) ณ เขาชนไก่ จังหวัดกาญจนบุรี

มีนาคม 3, 2024 @ 8:00 am - มีนาคม 3, 2025 @ 5:00 pm BMT