การรับวัคซีนเข็ม 3 (กระตุ้น) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

มิถุนายน 22, 2023 @ 8:00 am - มิถุนายน 22, 2024 @ 5:00 pm BMT