การสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (ประเภทห้องเรียนปกติ)

มีนาคม 22, 2026 @ 8:00 am - มีนาคม 22, 2027 @ 5:00 pm BMT