การสอบซ่อมนักเรียนไม่ผ่านการประเมิน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1)

มีนาคม 6, 2026 @ 8:00 am - มีนาคม 6, 2027 @ 5:00 pm BMT