การสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

กุมภาพันธ์ 11, 2026 @ 8:00 am - กุมภาพันธ์ 11, 2027 @ 5:00 pm BMT