การสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาโควต้าทุน มหาวิทยาลัยศรีประทุมและมหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2567

กุมภาพันธ์ 19, 2026 @ 8:00 am - กุมภาพันธ์ 19, 2027 @ 5:00 pm BMT