การเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์รายการ Line Tracing Robot Contest 2023

สิงหาคม 26, 2024 @ 8:00 am - สิงหาคม 26, 2025 @ 5:00 pm BMT