การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางกรมพลศึกษา ปีการศึกษา 2566

มิถุนายน 19, 2024 @ 8:00 am - มิถุนายน 19, 2025 @ 5:00 pm BMT