การแข่งขันกีฬาเทควันโด กีฬาระหว่างโรงเรียนกรมพลศึกษา ประจำปี 2565

สิงหาคม 29, 2023 @ 8:00 am - สิงหาคม 29, 2024 @ 5:00 pm BMT