การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่นแผนการเรียนอังกฤษ-ญี่ปุ่น

สิงหาคม 28, 2024 @ 8:00 am - สิงหาคม 28, 2025 @ 5:00 pm BMT