การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 2

สิงหาคม 11, 2023 @ 8:00 am - สิงหาคม 11, 2024 @ 5:00 pm BMT