การแข่งขันประดิษฐ์สองกลอัฉริยะพลังงานทางเลือก ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 11

กุมภาพันธ์ 1, 2024 @ 8:00 am - กุมภาพันธ์ 1, 2025 @ 4:30 pm BMT