การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาไทย เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

สิงหาคม 24, 2024 @ 8:00 am - สิงหาคม 24, 2025 @ 5:00 pm BMT