การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)

กรกฎาคม 24, 2024 @ 8:00 am - กรกฎาคม 24, 2025 @ 5:00 pm BMT