การแข่งขันระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง กรมพลศึกษา ปีการศึกษา 2566

กรกฎาคม 28, 2024 @ 8:00 am - กรกฎาคม 28, 2025 @ 5:00 pm BMT