การแข่งขันร้องเพลงจีน

สิงหาคม 31, 2024 @ 8:00 am - สิงหาคม 31, 2025 @ 5:00 pm BMT