การแข่งขันวาดภาพตามคำบอก Picture Dictation Competition 2023

สิงหาคม 29, 2024 @ 8:00 am - สิงหาคม 29, 2025 @ 5:00 pm BMT