การแข่งขันสะกดคำ (Spelling Bee Contest) กลุ่มโรงเรียนโครงการ EP/MEP ภาคกลางและภาคตะวันออก โซน A

กรกฎาคม 14, 2024 @ 8:00 am - กรกฎาคม 14, 2025 @ 5:00 pm BMT