การแข่งขันหุ่นยนต์รายการ Line Tracking Robot Contest 2022

สิงหาคม 28, 2023 @ 8:00 am - สิงหาคม 28, 2024 @ 5:00 pm BMT