การแข่งขันหุ่นยนต์รายการ “Maker Robotics Challenge 2022” ณ ศูนย์การค้าเดอะฮับ เซียร์รังสิต

สิงหาคม 8, 2023 @ 8:00 am - สิงหาคม 8, 2024 @ 5:00 pm BMT