การแข่งขัน “Coding มหาสนุก” ระดับ ม.ปลาย กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2565

สิงหาคม 9, 2023 @ 8:00 am - สิงหาคม 9, 2024 @ 5:00 pm BMT