กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาญี่ปุ่นและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น (J-Challenge) ครั้งที่ 14

กันยายน 2, 2023 @ 8:00 am - กันยายน 2, 2024 @ 5:00 pm BMT