กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาจีน (Cover Dance) เพลงจีน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

สิงหาคม 25, 2023 @ 8:00 am - สิงหาคม 25, 2024 @ 5:00 pm BMT