กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STEM) ม.ต้น

ธันวาคม 25, 2023 @ 8:00 am - ธันวาคม 25, 2024 @ 4:30 pm BMT