กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ณ เรือหลวงจักรีนฤเบศร ศูนย์อนุรักษ์เต๋าทะเลและพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย จังหวัดชลบุรี

พฤศจิกายน 10 @ 8:00 am - 5:00 pm BMT