กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2565 ณ โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์และตลาดน้ำอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

พฤศจิกายน 11, 2023 @ 8:00 am - พฤศจิกายน 11, 2024 @ 5:00 pm BMT